Zastosowanie statystyki w farmacji

 


Termin:                       

10. 2020 r. ( termin może ulec zmianie)
Rozpoczęcie o godz. 10.00
Zakończenie ok. godz. 17.00


Prelegent:

Agnieszka Siutowicz​


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.


Koszt:                  

990 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/Dla kogo szkolenie:

KJ, ZJ, Zespoły walidacji, osoby wykonujące PQR – interpretacja wyników


Program:

 1. Wprowadzenie – definicje
 2. Statystyka opisowa
 1. Opis tabelaryczny
 2. Graficzna prezentacja wyników
 1. Kiedy należy stosować analizę statystyczną – wymagania prawne
 2. Interpretacja danych – dostępne metody
 3. Zdolność procesu
 4. Kiedy warto zbadać zdolność procesu (walidacja, PQR, trendy, nowe procesy)
 5. Odchylenie standardowe, a sigma procesu
 6. Wskaźniki zdolności procesu (Cp, Cpk, K, Pp, Ppk…)
 7. Zdolność procesu na przykładzie
 8. Interpretacja wyników wskaźników procesu
 9. Zmienność procesu krótko- i długookresowa
 10. Statystyczna kontrola procesu SPC – Karty kontrolne
 1. Podstawowe definicje
 2. Budowa kart kontrolnych
 3. Rodzaje kart kontrolnych
 4. Interpretacja kart kontrolnych
 5. Wyznaczanie granic kontrolnych
 1. Rozkład normalny – podstawowe wymaganie
 1. Krzywa Gausa
 2. Sposób określania rozkładu normalnego
 3. Analiza histogramu
 4. Wykres P-P
 5. Testy normalności
 1. Analiza trendów
 1. Definicja
 2. Kiedy występuje trend
 3. Interpretacja wyników – proces rozregulowany
 1. Statystyka w walidacji procesu
 2. Statystyki w kwalifikacji pakowania
 3. Procedury, instrukcje,
 4. Postepowanie w przypadku stosowania programów do analizy statystycznej np. programu STATISTICA – o czym trzeba pamiętać
 5. Stosowanie programu Excel – o czym należy pamiętać

 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną katarzyna.krzesinska@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia. 

Zapraszamy do udziału
Medvice Katarzyna Krzesińska

mob. +48 604 492 636