ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKOŚCIOWYM W OBROCIE HURTOWYM I DYSTRYBUCJI PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Szkolenia skierowane do:

 • Kierowników i Pracowników Hurtowni Farmaceutycznej,
 • Osoby Odpowiedzialne,
 • Pracowników Działu Jakości,
 • Pracowników Działu Transportu.

Prowadzący:        

Elżbieta Napierała
Prelegentka doświadczenie zdobyła w wiodącej firmie farmaceutycznej zajmującej się wytwarzaniem i importem. Kilkakrotnie zmieniała stanowiska pracy uzyskując coraz wyższe kwalifikacje zawodowe  aż do objęcia stanowiska Kierownika Działu Zapewnienia Jakości odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymywanie systemu zapewnienia jakości w firmie oraz pełnienia zadań Osoby Wykwalifikowanej zwalniającej produkty lecznicze do obrotu na różne rynki. Obecnie niezależny konsultant i doradca w zakresie wymagań GMP, GDP i GCP.


Termin:                  

25 września 2019
Rozpoczęcie o godz. 9:30
Zakończenie ok. godz. 15:25


Miejsce:             

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/ 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie, na hasło MEDVICE.


Koszt:                 

900 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

 1. Obrót hurtowy i dystrybucja produktów leczniczych w odniesieniu do wymagań Ustawy – Prawo Farmaceutyczne i rozporządzenia M.Z. z dnia 13.03.2015r.wraz ze zmianami:
 • sfałszowany produkt leczniczy w kanale dystrybucyjnym – nowe wyzwania dla dystrybutorów;
  nadzór nad łańcuchem dostaw;
  zabezpieczenia produktów leczniczych i ich weryfikacja
 1. Zarządzanie ryzykiem jakościowym celem identyfikacji potencjalnego zagrożenia jakości
  produktów leczniczych na każdym etapie procesu ich przechowywania i dystrybucji -zastosowanie narzędzi oceny ryzyka dla odpowiednich przypadków
 2. Rola i odpowiedzialność Osoby Odpowiedzialnej
 3. Ryzyko w procesie oceny zwrotów produktów leczniczych i zgłoszeń reklamacji z rynku
 4. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym w tym wymagania w zakresie zawierania umów kontraktowych
 5. Warunki transport produktów leczniczych :
 • środki transportu;
 • planowanie transportu oparte na ocenie ryzyka;
 • ocena wahań temperatury transportu;
 • transport produktów leczniczych wymagających specjalnych warunków podczas przewozu;
 1. Korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem w procesach DPD

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną medvice@medvice.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz  zgłoszeniowy


 

Zapraszamy do udziału
Zespół Medvice