ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKOŚCIOWYM W OBROCIE HURTOWYM I DYSTRYBUCJI PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Szkolenia skierowane do:

  • Kierowników i Pracowników Hurtowni Farmaceutycznej,
  • Osoby Odpowiedzialne,
  • Pracowników Działu Jakości,
  • Pracowników Działu Transportu.

Prowadzący:        

Elżbieta Napierała
Prelegentka doświadczenie zdobyła w wiodącej firmie farmaceutycznej zajmującej się wytwarzaniem i importem. Kilkakrotnie zmieniała stanowiska pracy uzyskując coraz wyższe kwalifikacje zawodowe  aż do objęcia stanowiska Kierownika Działu Zapewnienia Jakości odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymywanie systemu zapewnienia jakości w firmie oraz pełnienia zadań Osoby Wykwalifikowanej zwalniającej produkty lecznicze do obrotu na różne rynki. Obecnie niezależny konsultant i doradca w zakresie wymagań GMP, GDP i GCP.


Termin:                  

16 października 2019
Rozpoczęcie o godz. 9:30
Zakończenie ok. godz. 15:25


Miejsce:             

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/ 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie, na hasło MEDVICE.


Koszt:                 

900 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

1.Obrót hurtowy i dystrybucja produktów leczniczych w odniesieniu do wymagań Ustawy – Prawo Farmaceutyczne i rozporządzenia M.Z. z dnia 13.03.2015r.wraz ze zmianami:

– sfałszowany produkt leczniczy w kanale dystrybucyjnym – nowe wyzwania dla dystrybutorów;

– nadzór nad łańcuchem dostaw;

– zabezpieczenia produktów leczniczych i ich weryfikacja

2. Zarządzanie ryzykiem jakościowym celem identyfikacji potencjalnego zagrożenia jakości produktów leczniczych na każdym etapie procesu ich przechowywania i dystrybucji

– zastosowanie narzędzi oceny ryzyka dla odpowiednich przypadków

3. Rola i odpowiedzialność Osoby Odpowiedzialnej

4. Ryzyko w procesie oceny zwrotów produktów leczniczych i zgłoszeń reklamacji z rynku

5. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym w tym wymagania w zakresie zawierania umów kontraktowych

6. Warunki transport produktów leczniczych :

– środki transportu;

planowanie transportu oparte na ocenie ryzyka;

– ocena wahań temperatury transportu;

– transport produktów leczniczych wymagających specjalnych warunków podczas przewozu;

7. Korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem w procesach DPD


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną  katarzyna.krzesinska@medvice.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz-zgłoszeniowy-16.10.


 

Zapraszamy do udziału
Katarzyna Krzesińska Medvice

tel. +48 604 492 636