SIERPIEŃ 2020     godz. 10.00      SIERPIEŃ 2020   godz.14.30

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Szkolenie skierowane do:
wszystkich osób w wytwórniach farmaceutycznych, które zajmują się systemami zarządzania ryzykiem jakości.

Cel szkolenia:

-zapoznanie  z kluczowymi atrybutami poprawnej oceny ryzyka,
-pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem,
-przekazanie informacji na co zwrócić szczególną uwagę podczas implementacji QRM, jak uniknąć błędów.


Koszt:              

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Program:

1.Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości (wytyczne ICH Q9):

 • zarządzanie ryzykiem jakości jako usystematyzowany proces oceny
 • przegląd kontroli ryzyka jakości w czasie cyklu życia produktu/ procesu,

2. Podstawowe narzędzia i techniki do prowadzenia procesu analizy ryzyka np.:

 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA)
 • Diagram Ishikawy (Ryby)
 • Drzewo Błędów (FTA)
 • Burza Mózgów (Brainstorming)
 • 5WHY?

3. Przeprowadzenie analizy ryzyka

 • Identyfikacja składowych ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka

4. Obszary / procesy potencjalnie konieczne do poddania analizie ryzyka

 • Przegląd elementów zapewnienia jakości m.in. zarządzanie zmianami, odchylenia jakościowe, działania korygująco-zapobiegawcze – CAPA, reklamacje.
 • Przeglądy systemów, procesów, produktów pod kątem analizy prawidłowości przebiegu – flow

5. Korzyści wynikające z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem jakości – QRM

 • zastosowania metod oceny ryzyka na różnych etapach przebiegu procesów

6. Case study – omówienie przykładowych analiz ryzyka


Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
stałe łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem. 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl