ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKOŚCI W DYSTRYBUCJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Szkolenie skierowane jest do:

  • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
  • Kierowników Działu Jakości/ Zapewnienia jakości,
  • Specjalistów ds. Jakości,
  • Audytorów wewnętrznych,
  • Kierowników Magazynów.

Cel szkolenia:
Szkolenie na celu zapoznanie z zasadami zarządzania ryzykiem w dystrybucji hurtowej, metodologią oceny i analizy ryzyka oraz przeprowadzenie analizy ryzyka procesu.


Prowadzący:  

Prelegentka związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 r. W ciągu trwania kariery zawodowej była zatrudniona w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych, w tym badanych PL. W firmach, w których pracowała, zajmowała stanowiska Osoby Wykwalifikowanej (Wytwórców i Importera) a także Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Kierownika Działu ZJ, Kierownika Kontroli Jakości, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Doświadczony szkoleniowiec i audytor GMP/GDP.


Termin:                      

14 października 2019 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.00
Zakończenie o godzinie 17.00


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 230 PLN, 2-osobowego 270 PLN.


Koszt:                

900 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

CZĘŚĆ 1
1.Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości (GMP Aneks 20 i wytyczne ICH Q9):

  • zarządzanie ryzykiem jakości jako usystematyzowany proces oceny
  • przegląd kontroli ryzyka jakości dla produktu leczniczego w czasie jego cyklu życia, w tym w łańcuchu dystrybucyjnym

2.Narzędzia do prowadzenia procesu analizy ryzyka
3. Korzyści wynikające z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem jakości (QMR)

CZĘŚĆ 2 –  2 x 1,5 h warsztaty – praca w grupach

Grupa 1
Analiza ryzyka – Planowanie i proces transportu
Grupa 2
Analiza ryzyka – Zwrócone produkty lecznicze
Grupa 3
Analiza ryzyka – Kwalifikacja odbiorców

CZĘŚĆ 3 – 1,5 h warsztaty
Prezentacja przygotowanych analiz ryzyka i ich omówienie.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl