ZARZĄDZANIE ODCHYLENIAMI JAKOŚCIOWYMI I DZIAŁANIAMI NASTĘPCZYMI CAPA . WARSZTATY.

 

Szkolenie skierowane do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Szefów Produkcji, Specjalistów
 • Wszystkich zainteresowanych tematem

Prowadzący:        

Elżbieta Napierała

Swoją  karierę zawodową  rozpoczęła   jako technolog  opakowań produktów leczniczych.
Następnie kilkakrotnie zmieniała stanowiska pracy uzyskując coraz wyższe kwalifikacje 
zawodowe aż do objęcia stanowiska  Kierownika  Działu Zapewnienia Jakości 
odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymywanie systemu zapewnienia jakości w firmie
oraz pełnienia zadań Osoby Wykwalifikowanej  zwalniającej  produkty lecznicze do obrotu 
na  różne rynki.


Termin:                  

13 maja 2019 r.
Rozpoczęcie o godz. 9:30;
Zakończenie ok. godz. 15:25
                         


Miejsce:           

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowiedojazd z dworca PKP bezpośrednio
autobusem 129, przystanek PARK WODNY.

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 230 PLN, 2-osobowego 270 PLN.


Koszt:              

900 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

 1. Odchylenia jakościowe i działania naprawczo – zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań „Farmaceutycznego Systemu  Jakości”
 2. Przykłady incydentów jakościowych w obszarach wytwarzania i kontroli produktu leczniczego.
 3. Zarządzanie odchyleniami jakościowymi.
 4. Prowadzenie działań wyjaśniających pod kątem znalezienia rzeczywistej przyczyny odchylenia lub najbardziej prawdopodobnej przyczyny odchylenia z zastosowaniem narzędzi analizy ryzyka dla jakości
 5. Omówienie etapów wdrażania i monitoringu działań następczych CAPA:
 • wybór i prawidłowe definiowanie;
 • wdrażanie;
 • monitoring;
 • ocena skuteczności działań.
 1. Warsztaty –  przykłady definiowania i wdrażania działań CAPA .
 2. Identyfikacja  obszarów  wymagających poprawy –  przegląd, oszacowanie ryzyka i analiza trendów
 3. Ciągły monitoring  jakości impulsem do doskonalenie procesów jakościowych
 4. Rola Osoby Wykwalifikowanej w procesie zarządzania działaniami CAPA.

 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną medvice@medvice.com.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy

 


 

Zapraszamy do udziału
Zespół Medvice