Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami i zasadami obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania, kontroli oraz reklamacji gazów medycznych.


Szkolenie skierowane do:

 • pracowników Działu Zapewnienia Jakości.
 • Osób Wykwalifikowanych
 • osób odpowiedzialnych za wytwarzanie i kontrolę gazów medycznych
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w firmach farmaceutycznych

Termin:                       

kwiecień 2020 r.
Rozpoczęcie o godz. 9.30
Zakończenie ok. godz. 15.00


Prelegent:

Piotr Falkowski


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 250 PLN, 2-osobowego 290 PLN.


Koszt:                  

 950 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program

 1. Terminologia
 2. Farmaceutyczny system jakości
 3. Wymagania
 4. Wytwarzanie substancji czynnych gazów
 5. Wytwarzanie gazów medycznych
 6. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu medycznego skroplonego
 7. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu skroplonego w przenośnych zbiornikach kriogenicznych
 8. Wymagania stawiane wytwórcom gazów medycznych sprężonych i podtlenku azotu
 9. Personel
 10. Pomieszczenia
 11. Urządzenia
 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa
 13. Dokumentacja
  • Produkcja – przeładunek i dostawy kriogenicznego i skroplonego gazu
  • Napełnianie i etykietowanie butli i przenośnych zbiorników kriogenicznych
  • Kontrola Jakości (pobieranie próbek, analizatory wilgoci)
  • Systemy skomputeryzowane – rodzaje systemów
  • Kontrola zmian
  • Wydawanie i kontrola etykiet
  • Przegląd jakości produktu
  • Odchylenia (nowy aneks 16)
  • Zwolnienie serii (nowy aneks 16)
  • Audyty wewnętrzne
  • Dystrybucja i transport
  • Reklamacje i wycofania

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


 


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl