27 kwietnia 2021     godz. 8.00     27 kwietnia 2021   godz. 15.00

Szkolenie skierowane do:

  • Osób Odpowiedzialnych/Kierowników w Hurtowniach Farmaceutycznych,
  • Pracowników Działów Logistyki, Transportu i Dystrybucji,
  • Pracowników Działów Zarządzania Jakością,
  • Pracowników Służb Technicznych,
  • Pracowników Działów Magazynowania,
  • Kadry menadżerskiej w Hurtowniach Farmaceutycznych.

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Koszt:
690 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Prelegent:
Krzysztof Hojdyś


Program:

Wykład 1 – Wymagania i przewodniki

Wykład 2 – Przewodniki i wytyczne związane z walidacją transportu

Wykład 3 – Narzędzia i metody używane przy planowaniu i prowadzeniu weryfikacji oraz walidacji transportu.

Wykład 4 – Umowy kontraktowe oraz audit wykonawców usług transportowych

Wykład 5 – Walidacja procesu transportu materiałów wyjściowych, odczynników oraz produktów leczniczych.

Wykład 6 – Kwalifikacja środków transportu

 


Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.  Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 8.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl