WALIDACJA I TRANSFER METOD ANALITYCZNYCH W LABORATORIUM FARMACEUTYCZNYM

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników Działów Kontroli Jakości
 • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
 • Pracowników laboratorium przyjmujących metody do rutynowego stosowania.

Cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy  w zakresie transferu metod analitycznych, przekazanie informacji: jak sprawnie przeprowadzić transfer metod, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia udanego transferu metod, jakie kryteria akceptacji należy stosować podczas transferu każdej metody.


Prowadzący:

Rafał Pomykacz
/Teva Operations Poland sp. z o.o./

Termin:

25 maja 2020 r.
Rozpoczęcie o godz. 10:00
Zakończenie ok. godz. 17:00


Miejsce:

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 250 PLN, 2-osobowego 270 PLN. 


Koszt:              

950 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/

 


Program:

I. Walidacja metod analitycznych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

 • Wytyczne i przewodniki
 • Parametry walidacyjne
 • Zakres
 • Liniowość
 • Granica wykrywalności i oznaczalności
 • Precyzja metody i precyzja pośrednia
 • Dokładność
 • Selektywność / specyficzność
 • stability indicating method
 • Odporność metody
 • Kryteria akceptacji
 • Dokumentacja
 • Prowadzenie działań wyjaśniających
 • Omówienie procesu walidacji na wybranym przykładzie

II. Transfer metod analitycznych

 • Wytyczne i przewodniki
 • Definicja i rodzaje transferu
 • Planowanie transferu metod analitycznych
 • Odpowiedzialności
 • Dokumentacja
 • Kryteria akceptacji
 • Prowadzenie działań wyjaśniających
 • Najczęstsze napotykane problemy i błędy 

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl