Szkolenie skierowane jest do: 
Osób zatrudnionych w Zapewnieniu Jakości, Kontroli Jakości, Działach Technologicznych, Działach Handlowych, Osób Wykwalifikowanych, Audytorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką umów kontraktowych.


Cel szkolenia: 

omówienie zasad przygotowywania umów kontraktowych, umów pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi oraz wybranych aspektów audytów wytwórców kontraktowych


Prowadzący:

Prelegentka związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 r. W ciągu trwania kariery zawodowej była zatrudniona w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości oraz Osoby Wykwalifikowanej.
Absolwentka Wydziału Biologii UW oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) „Systemy Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000”. Doświadczony szkoleniowiec i audytor GMP/GDP.


Termin:

22 maja 2020 r.
Rozpoczęcie o godz. 10:00
Zakończenie ok. godz. 17:00


Miejsce:

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 250 PLN, 2-osobowego 290 PLN.


Koszt:              

950 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

1. Wymagania prawne

  • Umowy kontraktowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania

2. Strony umowy

  • Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy

3. Zakres uzgodnień technicznych umowy

4. Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

  • Umowy pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi

5. Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy

  • Zasady komunikowania
  • Osoby wyznaczone do kontaktów

6. Audyt – jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej

  • Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę

7. Audyt wytwórcy kontraktowego

  • Zakres i dokumentacja

8. Raport z audytu

  • Wybrane aspekty i zagadnienia

9. Działania poaudytowe

  • Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl