11 sierpnia 2020     godz. 9.00      11 sierpnia 2020   godz.14.00

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Cel szkolenia
Omówienie zasad przygotowywania umów kontraktowych, umów pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi oraz wybranych aspektów audytów wytwórców kontraktowych.

Szkolenie skierowane do:
Osób zatrudnionych w Zapewnieniu Jakości, Kontroli Jakości, Działach Technologicznych, Działach Handlowych, Osób Wykwalifikowanych, Audytorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką umów kontraktowych.


Koszt:
5
90 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


 

Program:

 1. Wymagania prawne
  Umowy kontraktowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania
 2. Strony umowy
  Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
 3. Zakres uzgodnień technicznych umowy
 4. Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
  Umowy pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi
 5. Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy
  Zasady komunikowania
  Osoby wyznaczone do kontaktów
 6. Audyt – jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej
  Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę
 7. Audyt wytwórcy kontraktowego
  Zakres i dokumentacja
 8. Raport z audytu
  Wybrane aspekty i zagadnienia
 9. Działania poaudytowe
  Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych

Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
stałe łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem. 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl