PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA PRZEBIEG PROCESÓW: WYTWARZANIA MIESZANEK (GRANULACJA SUCHA, MOKRA), TABLETKOWANIA I POWLEKANIA, ZGODNYCH Z WYMAGANIAMI GMP I POZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie od strony praktycznej etapów wytwarzania tabletek powlekanych i kapsułek twardych (długoletnie doświadczenie zawodowe prowadzącego).

Szkolenie skierowane do:

 • specjalistów, inżynierów i kierowników z zakresu Technologii procesów
 • pracowników z nadzoru produkcji, tj. Kierownicy Produkcji, Mistrzowie Produkcji, Liderzy Produkcji
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Pracowników Kontroli Jakości
 • Audytorów

Prowadzący:      

Doświadczony specjalista, praktyk z długoletnim stażem w firmach farmaceutycznych. Pracował min na stanowiskach Mistrz Oddziału Regeneracji Rozpuszczalników, Mistrz Oddziału Konfekcji Form Penicyliny, Kierownik Wdrożeń i Interwencji, Technolog. Obecnie Główny Technolog.
Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie technologii produktów leczniczych w skali produkcyjnej, interwencje w technologiach już istniejących, wprowadzanie zmian w składzie ilościowym, jakościowego i samych etapów technologicznych, opracowywanie wielu formulacji i ich wdrożenie w skali produkcyjnej, udział w doborze maszyn i urządzeń.


Termin:                       

24-25 stycznia 2019 r.

24 stycznia
rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. godziny 16.00
25 stycznia
rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie ok. godziny 15.00


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.        
                                      
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 200 PLN, 2-osobowego 250 PLN.


Koszt:                  

1400 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiady, kolację/


Program:

 

Przebieg procesu wytwarzania tabletek powlekanych:

 1. Metody przygotowania mieszanek do tabletkowania.

Mieszanka DC

 • Materiały wyjściowe,
 • Wady i zalety mieszanek DC,
 • Parametry mieszania i ich optymalizacja,
 • Kontrola mieszanki.

Granulacja sucha przez kompaktowanie.

 • Budowa i zasada działania kompaktora,
 • Etapy procesu (mieszanie, prasowanie, mielenie, przesiewanie),
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Optymalizacja nastaw kompaktora,
 • Kontrola granulatu/mieszanki.

 

Granulacja mokra przez zagniatanie.

 • Budowa i zasada działania urządzeń,
 • Etapy procesu (przygotowanie lepiszcza, mieszanie, granulacja, suszenie, kalibracja),
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Problemy występujące podczas procesu ,
 • Kontrola granulatu/mieszanki.

 

Granulacja mokra metodą fluidyzacji.

 • Budowa i zasada działania urządzeń,
 • Etapy procesu (przygotowanie lepiszcza, mieszanie, granulacja, suszenie, kalibracja),
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Problemy występujące podczas procesu,
 • Kontrola granulatu/mieszanki.
 1. Proces Tabletkowania.
 • Tabletkowanie wczoraj i dziś,
 • Budowa i zasada działania tabletkarek,
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Problemy występujące podczas procesu,
 • Optymalizacja procesu tabletkowania,
 • Wady tabletek oraz metody usuwania i prewencji.
 1. Proces Powlekania.
 • Budowa i zasada działania powlekarek
 • Proces powlekania filmowego, parametry procesu,
 • Proces powlekania otoczką cukrową, etapy procesu
 • Wady tabletek powlekanych.
 • Przyczyny powstawania i sposoby ich zapobiegania.

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną medvice@medvice.com.pl lub faxem 012 285 83 41.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


 

Zapraszamy do udziału
Zespół Medvice