PRODUKCJA TABLETEK POWLEKANYCH ZGODNA Z WYMAGANIAMI GMP: WYTWARZANIE MIESZANEK (MIESZANKA DC, GRANULACJA SUCHA I MOKRA), TABLETKOWANIE, POWLEKANIE, KAPSUŁKOWANIE. 

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie od strony praktycznej etapów wytwarzania tabletek powlekanych (długoletnie doświadczenie zawodowe prowadzącego).

Szkolenie skierowane do:

 • specjalistów, inżynierów i kierowników z zakresu Technologii procesów
 • pracowników z nadzoru produkcji, tj. Kierownicy Produkcji, Mistrzowie Produkcji, Liderzy Produkcji
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Pracowników Kontroli Jakości
 • Audytorów

Prowadzący:      

Doświadczony specjalista, praktyk z długoletnim stażem w firmach farmaceutycznych. Pracował min na stanowiskach Mistrz Oddziału Regeneracji Rozpuszczalników, Mistrz Oddziału Konfekcji Form Penicyliny, Kierownik Wdrożeń i Interwencji, Technolog. Obecnie Główny Technolog.
Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie technologii produktów leczniczych w skali produkcyjnej, interwencje w technologiach już istniejących, wprowadzanie zmian w składzie ilościowym, jakościowego i samych etapów technologicznych, opracowywanie wielu formulacji i ich wdrożenie w skali produkcyjnej, udział w doborze maszyn i urządzeń.


Termin:                       

26-27 września 2019 r.

26 września
rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. godziny 16.00
27 września
rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie ok. godziny 15.00


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 230 PLN, 2-osobowego 270 PLN.


Koszt:                  

1400 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiady, kolację/


Program:

Przebieg procesu wytwarzania tabletek powlekanych:

1. Metody przygotowania mieszanek do tabletkowania.

2. Mieszanka DC.

 • Materiały wyjściowe,
 • Wady i zalety mieszanek DC,
 • Parametry mieszania i ich optymalizacja,
 • Kontrola mieszanki.

3. Granulacja sucha przez kompaktowanie.

 • Budowa i zasada działania kompaktora,
 • Etapy procesu (mieszanie, prasowanie, mielenie, przesiewanie),
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Optymalizacja nastaw kompaktora,
 • Kontrola granulatu/mieszanki.

4. Granulacja mokra przez zagniatanie.

 • Budowa i zasada działania urządzeń,
 • Etapy procesu (przygotowanie lepiszcza, mieszanie, granulacja, suszenie, kalibracja),
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Problemy występujące podczas procesu ,
 • Kontrola granulatu/mieszanki.

5. Granulacja mokra metodą fluidyzacji.

 • Budowa i zasada działania urządzeń,
 • Etapy procesu (przygotowanie lepiszcza, mieszanie, granulacja, suszenie, kalibracja),
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Problemy występujące podczas procesu,
 • Kontrola granulatu/mieszanki.

6. Proces Tabletkowania.

 • Tabletkowanie wczoraj i dziś,
 • Budowa i zasada działania tabletkarek,
 • Parametry procesu i dostępne regulacje,
 • Problemy występujące podczas procesu,
 • Optymalizacja procesu tabletkowania,
 • Wady tabletek oraz metody usuwania i prewencji.

7. Proces Powlekania.

 • Budowa i zasada działania powlekarek
 • Proces powlekania filmowego, parametry procesu,
 • Proces powlekania otoczką cukrową, etapy procesu
 • Wady tabletek powlekanych. Przyczyny powstawania i sposoby ich zapobiegania.

8.      Proces kapsułkowania w kapsułki twarde.

 • Budowa i zasada działania kapsułkarek,
 • Parametry procesu i dostępne regulacje
 • Problemy występujące podczas procesu,
 • Wady kapsułek oraz metody usuwania i prewencji.

 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl