PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA PRZEBIEG TECHNOLOGII SUCHYCH FORM LEKÓW: WYTWARZANIE MIESZANEK (MIESZANKA DC, GRANULACJA SUCHA I MOKRA), TABLETKOWANIE I POWLEKANIE, KAPSUŁKOWANIE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI GMP.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie od strony praktycznej etapów wytwarzania tabletek powlekanych i kapsułek twardych (długoletnie doświadczenie zawodowe prowadzącego).

Szkolenie skierowane do:

  • specjalistów, inżynierów i kierowników z zakresu Technologii procesów
  • pracowników z nadzoru produkcji, tj. Kierownicy Produkcji, Mistrzowie Produkcji, Liderzy Produkcji
  • Osób Wykwalifikowanych
  • Pracowników Kontroli Jakości
  • Audytorów

Prowadzący:      

Doświadczony specjalista, praktyk z długoletnim stażem w firmach farmaceutycznych. Pracował min na stanowiskach Mistrz Oddziału Regeneracji Rozpuszczalników, Mistrz Oddziału Konfekcji Form Penicyliny, Kierownik Wdrożeń i Interwencji, Technolog. Obecnie Główny Technolog.
Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie technologii produktów leczniczych w skali produkcyjnej, interwencje w technologiach już istniejących, wprowadzanie zmian w składzie ilościowym, jakościowego i samych etapów technologicznych, opracowywanie wielu formulacji i ich wdrożenie w skali produkcyjnej, udział w doborze maszyn i urządzeń.


Termin:                       

21-23 sierpnia 2019 r.

21 sierpnia
rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. godziny 16.00
22 sierpnia
rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie ok. godziny 15.15
23 sierpnia
rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie ok. godziny 15.15


Miejsce:              

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane
ul. Szymaszkowa, Zakopane

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło MEDVICE KONFERENCJA cena pokoju 1-osobowego 270 PLN, 2-osobowego 320 PLN.


Koszt:                  

2 200 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiady, kolacje/


Program:

21 sierpnia 2019
Metody przygotowanie mieszanek do tabletkowania
10.00 – 10.10 Powitanie i wprowadzenie do szkolenia
10.10 – 11.10 Wykład 1 Materiały wyjściowe funkcje i wpływ na technologie. Urządzenia stosowane podczas wytwarzania mieszanek. Przygotowanie mieszanki metodą DC
11.10 –11.25 Przerwa kawowa
11.25 – 12.00 Ćwiczenie: Dobór parametrów mieszania w granulacji mokrej przez zagniatanie. Optymalizacja wielkości wsadu.
12.00 – 13,00 Wykład 2 Granulacja sucha przez kompaktowanie. Etapy i przebieg procesu.
13.00 – 13.45 Przerwa obiadowa
13.45 – 14.45 Wykład 3 Granulacja mokra przez zagniatanie. Etapy i optymalizacja parametrów procesowych.
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 15.50 Wykład 4 Granulacja mokra metodą fluidyzacji. Etapy i optymalizacja parametrów procesu.
15.50 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie dnia szkolenia
19.00 Kolacja

 

22 sierpnia 2019
Proces Tabletkowania
9.00 – 9.45 Wykład 1 Tabletkowanie dawniej i dziś.
9.45 – 10.45 Wykład 2 Mechanizmy procesu tabletkowania.
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Wykład 3 Parametry tabletek, dostępne regulacje
12.00 – 12.45 Przerwa obiadowa
12.00 – 13.00 Wykład 4 Wpływ tabletkarki i oprzyrządowania na powodzenie procesu tabletkowania.
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 14.15 Wykład 5 . Optymalizacja parametrów tabletkowania
14.15 – 15.00 Wykład 6 . Wady tabletek i sposoby ich eliminacji
15.00 – 15.15 Dyskusja i podsumowanie dnia szkolenia
19.00 Kolacja

 

23 sierpnia 2019
Proces Powlekania
8.00 – 8.45 Wykład 1 Budowa i zasada działania powlekarki.
8.45 – 9.45 Wykład 2 Mechanizm procesu powlekania filmowego. Parametry krytyczne procesu.
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 11.00 Wykład 3 Mechanizm procesu powlekania cukrowego. Parametry krytyczne procesu.
11.00 – 12.00 Wykład 4 Wady tabletek powlekanych, przyczyny powstawania i sposoby prewencji.
12.00 – 12.45 Przerwa obiadowa
Proces Kapsułkowania
12.45 – 13.15 Wykład 5 Budowa i zasada działania kapsułkarki.
13.15 – 14.00 Wykład 6 Mechanizm procesu kapsułkowania. Parametry krytyczne procesu.
14.00 – 14.15 Przerwa kawowa
14.15 – 15.00 Wykład 7 Wady kapsułek, przyczyny powstawania i sposoby prewencji.
15.00 – 15.15 Dyskusja i podsumowanie dnia szkolenia

 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres medvice@medvice.com.pl  

Termin przyjmowania zgłoszeń 11 sierpnia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: medvice@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl