SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ – WYMAGANIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA W REALIZACJI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cel szkolenia:

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • Kadry Kierowniczej Firm Farmaceutycznych,
 • Osoby Wykwalifikowanej,
 • Kierowników i Pracowników Działu Jakości,
 • Kierowników i Pracowników Działu Kontroli Jakości,
 • Kierowników i Pracowników Magazynów,
 • Kierowników Produkcji,
 • Audytorów wewnętrznych

 Prowadzący:  

Elżbieta Napierała
Prelegentka doświadczenie zdobyła w wiodącej firmie farmaceutycznej zajmującej się wytwarzaniem i importem. Kilkakrotnie zmieniała stanowiska pracy uzyskując coraz wyższe kwalifikacje zawodowe  aż do objęcia stanowiska Kierownika Działu Zapewnienia Jakości odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymywanie systemu zapewnienia jakości w firmie oraz pełnienia zadań Osoby Wykwalifikowanej zwalniającej produkty lecznicze do obrotu na różne rynki. Obecnie niezależny konsultant i doradca w zakresie wymagań GMP, GDP i GCP.


Termin:                      

24 września 2019 r.
Rozpoczęcie o godz. 9.30
Zakończenie o godzinie 15.25


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY, 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 230 PLN, 2-osobowego 270 PLN.


Koszt:                

900 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

I. Farmaceutyczny System Jakości – model systemu wg wytycznych ICH Q10

 1. Wymagania Farmaceutycznego Systemu Jakości
 2. Pracownicy w tym personel kluczowy
 3. Obszary wytwarzania i ich kwalifikacja
 4. Dokumentacja jakościowa
 5. Materiały wyjściowe i opakowaniowe – proces kwalifikacji dostawców
 6. Operacje produkcyjne: zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym, walidacja
 7. Kontrola jakości
 8. Odchylenia jakościowe – działania wyjaśniające, naprawcze i zapobiegawcze
 9. Certyfikacja i zwalnianie serii do obrotu
 10. Działania zlecane na zewnątrz – umowy kontraktowe w zakresie wykonania usług i analiz na zlecenie
 11. Reklamacje i wycofanie produktu z obrotu
 12. Inspekcje wewnętrzne – narzędzie oceny poziomu Farmaceutycznego Systemu Jakości

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną katarzyna.krzesinska@medvice.com.pl 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału
Medvice Katarzyna Krzesińska