Firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej deklaruje chęć świadczenia usług:– w zakresie badań mikrobiologicznych:

  • badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych (preparaty doustne), suplementów diety, surowców i opakowań farmaceutycznych (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
  • monitorowanie środowiska wytwarzania (kontrola mikrobiologiczna powietrza, powierzchni, maszyn oraz personelu)
  • ocena czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
  • walidacja metod mikrobiologicznych
  • badanie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz parą wodną pod ciśnieniem
  • rutynowa kontrola pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych

– w zakresie badań fizyko-chemicznych:

  • Opracowywanie i walidacja metod chemicznych dla nowych produktów leczniczych
  • Weryfikacja  metod farmakopealnych oraz wykonywanie analiz na zgodność z Ph.Eur, USP technikami HPLC, GC, AAS, IR, UV –VIS materiałów wyjściowych, opakowaniowych i produktów leczniczych.


kontakt: Anna Matyja  – tel. 12 639 27 41, e-mail: anna.matyja@espefa.com.pl
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. Lea 208, 30-133 Kraków