Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie kwalifikacji i walidacji
 • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości
 • Pracowników Działów Produkcji
 • Kierownictwa Wytwórni
 • Pracowników Działów Inwestycji
 • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
 • Audytorów wewnętrznych

 

Prowadzący:  

Doświadczona menedżer walidacji w jednej z wiodących firm farmaceutycznych. Odpowiada za nadzorowanie i optymalizację procesów walidacji, zarządza Głównym Planem Walidacji i wspiera zespoły walidacyjne. Z walidacją w branży farmaceutycznej związana od kilkunastu lat. Magister inżynier technologii chemicznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji w specjalności walidacja. Ekspert i audytor GMP. Posiada obszerną wiedzę merytoryczną i praktyczną w obszarze zarządzania procesami walidacji w firmie, organizacji i nadzoru nad przebiegiem zadań związanych z Głównym Planem Walidacji, utrzymanie nadzoru nad walidacją na terenie zakładu. Doświadczony trener – prowadzi zarówno szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu procesów walidacji i kwalifikacji.


Termin:          

14-15 maja 2020 r.
dzień I
rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 17.00
dzień II
rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie ok. godz.15.00


Miejsce:        

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 250 PLN, 2-osobowego 290 PLN. 


Koszt:          

1490 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad, kolację/


Tematyka
 

1. Wymagania prawne dotyczące kwalifikacji w firmie farmaceutycznej.
2. Obszary podlegające kwalifikacji.
3. Zarządzanie statusami kwalifikacji.
4. Rodzaje kwalifikacji w firmie farmaceutycznej;

 • kwalifikacja DQ,
 • kwalifikacja IQ,
 • kwalifikacja OQ/PQ.

5. Dokumentacja kwalifikacyjna.
6. Kwalifikacja urządzeń.
7. Kwalifikacja pomieszczeń.
8. Kwalifikacja systemów pomocniczych; 

 • HVAC,
 • PW,
 • HPW,
 • Gazy sprężone.
9. Odchylenia w procesie kwalifikacji.
10. Analiza ryzyka w procesie kwalifikacji;
11. Rekwalifikacja/monitoring.
12. Warsztaty.

 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl  
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


 

Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl