SPECJALISTA DS. DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ (DPL/GLP)

Cel szkolenia:
szkolenie przygotowuje do przeprowadzenia weryfikacji i wprowadzenia w sposób prawidłowy zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  w laboratorium badawczym/ wzorcującym oraz we wszystkich laboratoriach wykonujących badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów.

Szkolenie skierowane do:

 • Kierowników Laboratoriów i Zarządzających Jednostką Badawczą
 • Pracowników Działów Kontroli Jakości
 • Kierowników technicznych
 • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
 • Osóby Wykwalifikowanych
 • Audytorów
 • wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wdrożeniem aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 

Termin:                       

7 grudnia 2018 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.00
Zakończenie ok. godz. 17.00


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.
                                               
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 230 PLN, 2-osobowego 270 PLN.


Koszt:                  

900 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

 1. Co to jest jakość? Podstawowe definicje związane z systemem jakości
 2. Wymagania prawne dotyczące GLP
 3. Certyfikacja GLP – Biuro ds. Substancji Chemicznych
 4. Dokumentacja laboratoryjna – procedury instrukcje oraz zapisy
 5. Pomieszczenia w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym. podobieństwa i różnice
 6. Uprawnienia i obowiązki personelu laboratoryjnego
 7. System szkoleń personelu. Sprawdzanie skuteczności przeprowadzonego szkolenia
 8. Zakupy w laboratorium. Kwalifikacja i ocena dostawców. Audity u dostawców
 9. Nadzór nad sprzętem kontrolno pomiarowym
 10. Postępowanie z próbkami do badań
 11. Zasady próbkowania, zasady pipetowania
 12. Wynik poza specyfikacją
 13. Identyfikowalność wykonywanych badań, użytych odczynników oraz sprzętu
 14. Plan higieny w laboratorium. Nadzór nad środkami myjącymi i dezynfekującymi
 15. Pomieszczenia i środowisko
 16. Audity wewnętrzne w laboratorium
 17. Zlecenie wykonywania badań jednostkom zewnętrznym. Zasady podwykonawstwa
 18. Metody badania oraz zasady ich walidacji
 19. Kryteria walidacji metod badawczych, parametry walidacyjne
 20. Korzyści z wprowadzania zasad GLP

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną medvice@medvice.com.pl lub faxem 012 285 83 41.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


 

Zapraszamy do udziału
Zespół Medvice