30 kwietnia 2021     godz. 9.00     30 kwietnia 2021   godz.14.00

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Koszt:
590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Prelegent:

Izabela Janowska-Stolarczyk


Program:

Okresowy Przegląd Jakości

 1. Podstawy prawne
 2. Okresowy Przegląd Jakości
 • Procedura
 • Planu okresowych przeglądów jakości
 • Zakres przeglądu
 1. Dokumentowanie Przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości, archiwizacja

 

Okresowa Ocena Systemów skomputeryzowanych

Przegląd jakości produktu- jak zoptymalizować proces i spełnić wymagania 

 1. Wymagania GMP Przegląd Jakości Produktu
 • minimum, które powinien zawierać PQR
 • jakie parametry kontroli międzyoperacyjnej uwzględnić w PQR
 • jak traktować serie odrzucone, które nie spełniły wymagań jakościowych
 • uwzględniać czy nie serie odrzucone na etapie produktu luzem?
 1. Wskaźniki jakościowe do oceny jakości produktu
 2. Zalecenia z przeglądu – właściwe zdefiniowanie
 • komunikowanie zaleceń z przeglądu, komu i dlaczego?
 1. Przegląd Jakości Produktu – wpływ wyników przeglądu na decyzje o dopuszczenie serii do obrotu

 


Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl