14 lipiec 2020     godz. 9.00      14 lipiec 2020   godz.14.00

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Cel szkolenia

Szkolenie typu master class (praktyk-praktykom), poświęcone prowadzeniu działań wyjaśniających
w obszarze laboratoryjnym w przemyśle farmaceutycznym
.
Podczas szkolenia zostaną omówione procedury postępowania w przypadku otrzymania wyników poza limitem, specyfikacją i trendem. Szkolenie łączy praktyczną znajomość specyficznych zagadnień dotyczących przemysłu farmaceutycznego ze  znajomością metod analizy danych.

Szkolenie skierowane jest do:
– Pracowników Działu Kontroli Jakości
– Pracowników Zapewnienia Jakości
– Osób Wykwalifikowanych
– Audytorów wewnętrznych


Koszt:
5
90 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Program:

 1. Regulacje, wytyczne i przewodniki
 2. Ocena wyniku
 3. Wynik nieoczekiwany
 4. Wyniki poza trendem
 5. Wynik poza specyfikacją
 6. Odchylenia w laboratorium kontroli jakości
 7. Działania wyjaśniające w przemyśle farmaceutycznym
 8. Schemat procesu oraz tryb postępowania

         Faza I działań wyjaśniających

         Faza II działań wyjaśniających

 1. Dokumentacja
 2. Działania korygujące i naprawcze
 3. Analiza wybranych przypadków

Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
stałe łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem. 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl