sierpień 2020     godz. 9.00      sierpień 2020   godz.14.00

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych.

Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników Działu Zapewnienia Jakości, Pracowników Działu Kontroli Jakości, Osób opracowujących procedury próbkowania, Wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.


Koszt:
590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Program:

 1. Wymagania prawne
 2. Definicje, rodzaje próbek
 3. Cel próbkowania
 • Próby materiałów wyjściowych – rodzaje surowców
 • Próby materiałów opakowaniowych
 1. Wybór odpowiedniego planu próbkowania (kryteria wyboru).
 • Plany próbkowania na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL).
 • Wielkość próbek i ilość pobieranych próbek
 1. Miejsca poboru prób i sprzęt do poboru prób
 • Pomieszczenia poboru prób (wymagania)
 • Czyszczenie sprzętu/ przygotowanie do poboru, oznakowanie
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym
 1. Próbobiorcy – osoby uprawnione do pobierania prób
 • Wymagania i zakres szkoleń
 • Odzież ochronna i środki ochrony osobistej
 1. Pobieranie prób
 • Metody poboru prób
 • Oznakowanie prób
 • Przechowywanie próbek
 • Dokumentowanie pobierania prób/ zapisy

Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
stałe łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl