5 maja 2021     godz. 8.00     5 maja 2021   godz. 15.00

 

Szkolenie skierowane do:

  • osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
  • pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów ds. jakości,
  • pion inżynieryjny w działach produkcyjnych,
  • auditorzy wewnętrzni.

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Koszt:
690 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Prelegent:
Krzysztof Hojdyś


Program:

  1. Wykład 1 – Wymagania prawne GMP/ GDP oraz Dobra Praktyka Inżynierska GEP w pracy służb technicznych,
  2. Wykład 2- Kwalifikacja urządzeń, pomieszczeń, instalacji i wentylacji.
  3. Wykład 3 – Zarządzanie ryzykiem w pracy służb technicznych.
  4. Wykład 4 – Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową.
  5. Wykład 5 – Nadzór nad urządzeniami oraz systemami.

 


Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 8.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl