Magazynowanie i transport substancji czynnych i produktów leczniczych.


 Prowadzący:   

Elżbieta Napierała

Audytor / ekspert związana z przemysłem farmaceutycznym. W ciągu trwania kariery zawodowej była zatrudniona w wiodących międzynarodowych firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości oraz Osoby Wykwalifikowanej (wytwórcy i importera).

Wykładowca na Podyplomowym Studium Farmacji Przemysłowej i Specjalizacji Farmacja Przemysłowa Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Obecnie niezależny konsultant i audytor w zakresie wymagań GMP, GDP i ISO serii 9000.


Termin:                      

Rozpoczęcie o godz. 9.30
Zakończenie o godzinie 15.25


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY, 


Koszt:                

950 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

1.Wymagania prawne : ustawa – Prawo Farmaceutyczne i Rozporządzenia M.Z. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej:

 • zachowanie integralności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw

2.Magazynowanie

 • produktów leczniczych u wytwórcy zgodnie z wymaganiami GMP :
 • produktów leczniczych w łańcuchu dystrybucji zgodnie z wymaganiami DPD

3.Warunki zachowania jakości i integralności produktów leczniczych podczas transportu:

 • ocena ryzyka tras dostawy;
 • zarządzanie monitoringiem temperatury:

– sprzęt kontrolno – pomiarowy do monitoringu temperatury;

– zasady postępowania w przypadku w przypadku wystąpienia odchyleń od wartości granicznych;

– dowody potwierdzające zachowanie wymaganych warunków transportu;

 • środki transportu

– czyszczenie;

– konserwacja i kalibracja urządzeń do monitoringu temperatury

 • walidacja transportu

4.Planowanie i przygotowanie dostawy:

 • kontenery, pakowanie i etykietowanie;
 • produkty wymagające specjalnych warunków

5.Usługi transportowe zlecane stronie trzeciej:

 • kwalifikacja dostawcy usług;
 • umowa jakościowa pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą usług

 


 Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną  katarzyna.krzesinska@medvice.com.pl 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz-zgłoszeniowy


Katarzyna Krzesińska
MEDVICE
M.+48 604 492 636
e-mail: katarzyna.krzesinska@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl