AUDYT W LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI

 


Prowadzący:

Anna Słomkowska

Wdrożenie, utrzymanie i nadzorowanie Systemu Jakości w firmie farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami GMPWdrożenie zasad zintegrowanego system ISO 9001, HACCP i GMP oraz wymagań wynikających z odpowiednich norm dla wyrobów medycznych i kosmetyków

Audytor wiodący audytów europejskich I audytów w krajach trzecich dla substancji czynnych, kontraktowych miejsc wytwarzania różnych postaci leków: stałych doustnych, płynnych doustnych, iniekcyjnych

Szkolenie audytorów i nadzorowanie audytów wewnętrznych

Nadzorowanie i utrzymanie systemu dokumentacji zapewniającej utrzymanie ciągłości jakościowej produktów w oparciu o wymagania GMP oraz warunki uzyskania Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Nadzorowanie walidacji procesów wytwarzania: walidacjia stałych I płynnych niesterylnych form leków, walidacja sterylnych postaci leków wytwarzanych aseptycznie oraz z końcową sterylizacją.

Zatwierdzanie i opiniowanie protokołów walidacyjnych dla metod analitycznych, transfer metod analitycznych

Zatwierdzanie i opiniowanie kwalifikacji urządzeń, pomieszczeń i systemów skomputeryzowanych.

Nadzorowanie innych zadań związanych z pracą działu zapewnienia jakości: roczny przegląd produktu, przegląd systemu jakości, zarzązdanie ryzykiem, szkolenia, kwalifikacja dostawców i inne

Szkoleniowiec: audyty, zagadnienia związane z certyfikacją serii, wymaganiami GMP, organizacją zadań w dziale zapewnienia jakości, kontroli jakości, walidacją

Publikacje w prasie branżowej


Termin:          

luty 2020
Rozpoczęcie o godz. 10.00
Zakończenie ok. godz. 16.00


Miejsce:        

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/ 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie na hasło medvice.


Koszt:          

950 PLN + VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program

1.Badania chemiczne substancji czynnych i produktów leczniczych

– pobieranie prób
– specyfikacje, metody badań i zapisy
– wyposażenie
– wzorce
– badania stabilności

2. Badania mikrobiologiczne


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną katarzyna,krzesinska@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


 

Katarzyna Krzesińska
MEDVICE
M.+48 604 492 636
www.medvice.com.pl