27 maja 2021     godz. 10.00     27 maja 2021   godz.15.00

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Koszt:
590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Prelegent:

Anna Krawczak


Program:

 1. Wymagania prawne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Rozporządzenie w sprawie wymagań GMP
 1. Co to jest Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie?
 • Ogólne wymagania GMP i ich znaczenie
 • Podstawowe zasady GMP (Priorytety GMP)
 1. Wybrane zagadnienia Systemu Jakości zgodnego z GMP
 • Zapisy i dokumentacja
 • Audyty i inspekcje
 • Strefy czystości i higiena
 • Kwalifikacja i walidacja
 • Działania korygujące i zapobiegawcze -CAPA
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianami
 1. Personel
 • Zadania
 • Odpowiedzialności.
 • Higiena
 1. Proces wytwarzania:
 • Higiena pomieszczeń
 • Zarządzanie materiałami
 • Etapy krytyczne i ich kontrola
 • Kontrola warunków produkcji
 • Zarządzanie odchyleniami
 • Dokumentacja produkcyjna
 1. Kontrola Jakości
 • Rola i zadania
 • Pobieranie prób do badań
 • Badania materiałów wyjściowych i produktów

Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl