GMP DLA WYTWÓRCÓW GAZÓW MEDYCZNYCH 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami i zasadami obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania, kontroli oraz reklamacji gazow medycznych.

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników Działu Zapewnienia Jakości.
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Osób odpowiedzialnych za wytwarzanie i kontrolę gazów medycznych
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w firmach farmaceutycznych

Termin:                       

12 września 2019 r.
Rozpoczęcie o godz. 9.30
Zakończenie ok. godz. 15.00


Prelegent:

Piotr Falkowski


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 230 PLN, 2-osobowego 270 PLN.


Koszt:                  

 900 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program:

 1. Terminologia
 2. Farmaceutyczny system jakości
 3. Wymagania
 4. Wytwarzanie substancji czynnych gazów
 5. Wytwarzanie gazów medycznych
 6. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu medycznego skroplonego
 7. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu skroplonego w przenośnych zbiornikach kriogenicznych
 8. Wymagania stawiane wytwórcom gazów medycznych sprężonych i podtlenku azotu
 9. Personel
 10. Pomieszczenia
 11. Urządzenia
 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa
 13. Dokumentacja
 • Produkcja – przeładunek i dostawy kriogenicznego i skroplonego gazu
 • Napełnianie i etykietowanie butli i przenośnych zbiorników kriogenicznych
 • Kontrola Jakości (pobieranie próbek, analizatory wilgoci)
 • Systemy skomputeryzowane – rodzaje systemów
 • Kontrola zmian
 • Wydawanie i kontrola etykiet
 • Przegląd jakości produktu
 • Odchylenia (nowy aneks 16)
 • Zwolnienie serii (nowy aneks 16)
 • Audyty wewnętrzne
 • Dystrybucja i transport
 • Reklamacje i wycofania

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl