18 luty 2021     godz. 9.00      18 luty 2021   godz.14.00

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z wymaganiami i zasadami obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania, kontroli oraz reklamacji gazów medycznych.

Szkolenie skierowane do:
Pracowników Działu Zapewnienia Jakości, Osób Wykwalifikowanych, Osób odpowiedzialnych za wytwarzanie i kontrolę gazów medycznych, Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w firmach farmaceutycznych.


Koszt:
590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Prelegent:

Piotr Falkowski


Program:

 1. Terminologia
 2. Farmaceutyczny system jakości
 3. Wymagania
 4. Wytwarzanie substancji czynnych gazów
 5. Wytwarzanie gazów medycznych
 6. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu medycznego skroplonego
 7. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu skroplonego w przenośnych zbiornikach kriogenicznych
 8. Wymagania stawiane wytwórcom gazów medycznych sprężonych i podtlenku azotu
 9. Personel
 10. Pomieszczenia
 11. Urządzenia
 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa
 13. Dokumentacja
 • Produkcja – przeładunek i dostawy kriogenicznego i skroplonego gaz
 • Napełnianie i etykietowanie butli i przenośnych zbiorników kriogenicznych
 • Kontrola Jakości (pobieranie próbek, analizatory wilgoci)
 • Systemy skomputeryzowane – rodzaje systemów
 • Kontrola zmian
 • Wydawanie i kontrola etykiet
 • Przegląd jakości produktu
 • Odchylenia (nowy aneks 16)
 • Zwolnienie serii (nowy aneks 16)
 • Audyty wewnętrzne
 • Dystrybucja i transport
 • Reklamacje i wycofania

Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
stałe łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl