Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz praktyczne przygotowanie pracowników do przeprowadzenia audytów wewnętrznych GMP.

Szkolenie skierowane do:

 • Audytorów
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pracowników Działów Zarządzania Jakością
 • Pracowników Działów Zapewnienia i Kontroli Jakości
 • Kandydatów na Audytorów Wewnętrznych GMP

Termin:                       

20 kwietnia 2020 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.00
Zakończenie ok. godz. 17.00


Prelegent:

Prelegentka związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 r. W ciągu trwania kariery zawodowej była zatrudniona w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. W firmach, w których pracowała, zajmowała stanowiska Osoby Wykwalifikowanej (Wytwórców i Importera) a także Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości, Kierownika Działu ZJ, Kierownika Kontroli Jakości, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Doświadczony szkoleniowiec i audytor GMP/GDP.

 


Miejsce:              

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/

Darmowy parking dla uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, w którym odbywa się szkolenie. Na hasło
MEDVICE cena pokoju 1-osobowego 250 PLN, 2-osobowego 290 PLN.


Koszt:                  

 950 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad/


Program

1. Audyty – zagadnienia ogólne

 • Ogólne wytyczne dotyczące audytowania
 • Audytorzy – odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów
 • Audytorzy – cechy osobiste i kompetencje audytora
 • Techniki audytowania, narzędzia audytowe, technika zadawania pytań
 • Techniki psychologiczne w audytowaniu (komunikacja, aktywne słuchanie)
 • Zasady przeprowadzania audytów – w ujęciu procesowym, produktowym

 

2. Audyty – postępowanie praktyczne

 • Postępowanie w trakcie przeprowadzania audytu – umiejętność audytowania
 • Sprawdzenie dokumentacji, pomieszczeń, urządzeń – w jakim zakresie
 • Sytuacje kryzysowe – jak postępować

Warsztaty
– planowanie zakresu audytu, przygotowanie agendy, przygotowanie pytań kontrolnych do audytu

 • Audyt u wytwórcy produktu leczniczego
 • Audyt u wytwórcy substancji pomocniczych
 • Audyt u wytwórcy i w laboratorium kontraktowym
 • Audyt u wytwórcy materiałów opakowaniowych

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną szkolenia@medvice.com.pl
Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia.


formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl