30 lipiec 2020     godz. 10.00      30 lipiec 2020   godz.14.30

 


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU.
Ma charakter praktycznych zajęć. Podczas wykładu, za pośrednictwem czatu, uczestnicy mogą zadawać Trenerowi pytania, komentować, prosić o wskazówki. Istnieje również możliwość rozmowy z innymi uczestnikami i dzielenia się spostrzeżeniami. Spotkanie jest żywe i interaktywne.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.


Szkolenie skierowane do:

 • Audytorów
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pracowników Działów Zarządzania Jakością
 • Pracowników Działów Zapewnienia i Kontroli Jakości
 • Kandydatów na Audytorów Wewnętrznych GMP

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz praktyczne przygotowanie pracowników do przeprowadzenia audytów wewnętrznych GMP.


Koszt:              

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/


Program:

1. Audyty – zagadnienia ogólne

 • Ogólne wytyczne dotyczące audytowania
 • Audytorzy – odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów
 • Audytorzy – cechy osobiste i kompetencje audytora
 • Techniki audytowania, narzędzia audytowe, technika zadawania pytań
 • Techniki psychologiczne w audytowaniu (komunikacja, aktywne słuchanie)
 • Zasady przeprowadzania audytów – w ujęciu procesowym, produktowym

2. Audyty – postępowanie praktyczne

 • Postępowanie w trakcie przeprowadzania audytu – umiejętność audytowania
 • Sprawdzenie dokumentacji, pomieszczeń, urządzeń – w jakim zakresie
 • Sytuacje kryzysowe – jak postępować

Warsztaty
planowanie zakresu audytu, przygotowanie agendy, przygotowanie pytań kontrolnych do audytu

 • Audyt u wytwórcy produktu leczniczego
 • Audyt u wytwórcy substancji pomocniczych
 • Audyt u wytwórcy i w laboratorium kontraktowym
 • Audyt u wytwórcy materiałów opakowaniowych

Wymagania sprzętowe
komputer z głośnikami
stałe łącze internetowe
aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie:
w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem. 


Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres szkolenia@medvice.com.pl


 

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Justyna Cieśla
MEDVICE
M.+48 604 370 000
e-mail: szkolenia@medvice.com.pl
www.medvice.com.pl